Wij bimmen, want bouwen doe je samen

Bouwen doe je niet alleen. Daarom is samenwerken voor heren 5 heel belangrijk en wordt hier tijdens het ontwerpen ook veel aandacht aan besteed. Zo zijn er verschillende vormen van samenwerken. Zoals co-makership, om de lange termijn relatietussen verschillende partijen op procesmatig gebied op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Of Ketenintegratie, waarbij de verschillende opeenvolgende schakels in een proces zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. Van productie of dienst tot aan de klant. Maar ook Lean manufacturing is hier een voorbeeld van, wat erop gericht is om verspilling te elimineren en zo efficient mogelijk te werken.

Dit alles wordt door BIM (Building Information Model) samengevoegd. Bim is een technisch middel om meerdere modellen (bouwkundig, installatie en constructie), die worden gebruikt door verschillende disciplines, op elkaar af te stemmen. Heren 5 ziet BIM dan ook als middel om het ‘bouwen doe je samen’ principe meerwaarde te geven. Heren 5 heeft diverse BIM pilotprojecten.

De efficientere werkmethodiek biedt de mogelijkheid tot het vroegtijdig signaleren van mogelijke knelpunten, meer controle en betere communicatie tussen de verschillende partijen. Zo worden keuzes inzichtelijker en en samenwerking een feit.

Voor ons project in de Hanzewijk in Kampen hebben wij blok 4 uitgewerkt in 3D. Hieruit genereren wij onze traditioneel tekenwerk maar het geeft een extra dimensie aan het model. De foutmarge is door het model in een vroeg stadium al 3D op te bouwen nihil. Verder worden conflicten in het ontwerp en technische ‘clashes’ al zeer vroeg in het proces duidelijk zodat hier nog op ingespeeld kan worden.
De nu volgende pagina’s verbeelden ons proces van tekening tot aan BIM- model klaar voor de clash met andere
Lean of ketenintegratie partijen aan tafel, zoals de constructeur, adviseurs en aannemer. Maar ook voor de opdrachtgever is dit bestand als explotatie- en onderhoudsmodel zeer interressant.

134713431341   1349 1369

error: copyright - heren 5 architecten