Architect 2.0 doet waardevolle stap terug

De verschuiving van een aanbod- naar een vragersmarkt vraagt om een nieuw type architect met een nieuw vakmanschap, Consument Gericht Ontwerpen (CGO). Dit fascineert ons. Wij vinden dat de nieuwe architect niet alleen zijn tekenpen vasthoudt, maar ook zijn oordeel uitstelt en luistert naar wensen. Hij doet een stap terug.

Tegelijkertijd is de architect van waarde bij het ‘terugstappen’ in de fases van het ontwikkelproces. Hoe eerder we achter de wensen komen, des te beter zal het proces verlopen. Pas als de gebruiker echt centraal gesteld wordt ontstaan gebouwen waar ze zich in herkennen en in thuisvoelen met een dierbaar en duurzaam eindresultaat.

Maar rondom Consument Gericht Ontwerpen en projecten met participatie hangt de geur van geitenwollensokken, de emotie van inspraakavonden. Bij de projecten van Heren 5 is van participatie in de zin van het werkelijk ontwerpen door bewoners geen sprake. Door het terugstappen stellen wij ons in het proces op gelijke voet met de gebruiker. We luisteren secuur, nemen iedereen serieus en we besteden aandacht aan communiceren. Maar de expertise in het vertalen van deze wensen naar uitvoerbare ontwerpen blijft bij ons.

In deze plannen heeft het grote communiceren met de bewoners zich afgespeeld in de fase die voorafgaat aan het starten met het ontwerpen van de woonomgeving en de woningen. De winst zit dus niet in het werkelijk ontwerpen door de bewoner maar in de plek die de bewoners innemen bij de inrichting van het ontwerpproces.

error: copyright - heren 5 architecten