Heren 5 architecten & HP architecten winnen samen selectie Zuidbuurt Vlaardingen

Heren 5 en HP architecten gaan samenwerken aan de vernieuwing van de naoorlogse Zuidbuurt in de Gemeente Vlaardingen. De komende tijd gaat de gelegenheidscoalitie in nauwe samenwerking met ERA Contour, Waterweg Wonen, de Gemeente Vlaardingen en – natuurlijk – de buurtbewoners, aan de slag met de visie en het ontwerp.
“We zijn ontzettend blij dat we als team H5HP deze selectie hebben gewonnen”, zegt Merijn de Jong, partner bij heren 5 architecten. “Ik ken Pelle Poiesz van HP architecten al vanaf mijn studie en onze bureaus hebben allebei veel oog voor de mens, de leefomgeving en detaillering. Ik hou zelf daarnaast enorm van het optimisme dat in naoorlogse wijken zit, en werk daarom graag aan dit soort vernieuwingen.”

Social design als uitgangspunt
In deze opgave zal het bestaande gebruikt worden als een springplank om tot een nieuwe, toekomstbestendige gebiedsidentiteit te komen. Uitgangspunt is een sociaal ontwerp; een fijne buurt om samen in te leven, met een juiste balans tussen ontmoeten en ontwijken. “We zullen veel aandacht besteden aan de overgangen van openbare en semi-openbare ruimte naar privéruimte”, vervolgt Merijn. “Participatie en co-creatie spelen op verzoek van de gemeente een belangrijke rol en we gaan gedurende het traject dan ook volop in gesprek gaan met de bewoners. Dat hebben we bij eerdere vernieuwingen zoals de De Eenhoorn, De Kolenkitbuurt en de Lodewijk van Deysselbuurt ook met veel enthousiasme gedaan, en die ervaringen nemen we natuurlijk mee in dit project.” 

Uitdagende herstructureringsopgave
De herstructureringsopgave van de Zuidbuurt is een uitdagende opgave in de bestaande Westwijk en omvat zowel sloop, renovatie, optoppen als nieuwbouw. In deze buurt worden de komende jaren 255 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Honderden bestaande woningen worden verduurzaamd en verbeterd en er zullen woningen worden bijgebouwd. Daarbij wordt de gehele Zuidbuurt in beschouwing genomen op gebied van beeldkwaliteit, identiteit, programmering, maar ook mogelijke collectieve concepten rondom energie en mobiliteit. Bomen, water en groen zullen een belangrijke rol gaan spelen in het klimaatadaptief maken van de wijk.  

error: copyright - heren 5 architecten