Eindelijk focus op de stadsveteranen!

De Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, onder leiding van Wouter Bos, heeft het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ uitgebracht. Heren 5 architecten is gefascineerd door wat ‘thuis’ betekent voor de mensen voor wie we bouwen. Zo hebben we ons in 2016 verdiept in de doelgroep senioren met onze studie Stadsveteranen. 

Eindelijk is er nu ook vanuit de overheid een focus op de stadsveteranen. Het advies pleit voor de aspecten die destijds de drijfveer vormden voor de studie Stadsveteranen: 

  • het bouwen van nieuwe woonvormen tussen het huidige huis en het verzorgingshuis.
  • een onderzoek waarbij de wensen van de senioren het uitgangspunt zijn.

Daadwerkelijk bouwen

Ga bouwen! Zo luidt het eerste centrale advies van de commissie. De studie Stadsveteranen heeft ertoe geleid dat we nu in opdracht van AM en Woonzorg Nederland ons eerste stadsveteranengebouw ontwerpen in Amstelkwartier Amsterdam.

Studie Stadsveteranen

De studie Stadsveteranen is een onderzoek naar de ideeën van senioren over gelukkig oud worden in de stad. Want voor de huidige generatie stadsveteranen zijn steeds minder verzorgingshuizen beschikbaar. En bovendien zijn ze daar met geen stok in te krijgen, want deze generatie wil zelf uitvinden en bepalen hoe zij oud worden. In dit onderzoek heeft heren 5 aan stadsveteranen gevraagd wat zij in de toekomst van hun buurt en woning verwachten.

Bekijk hier de publicatie van de studie. Daarnaast kunt u het boek hier bestellen.

De woondromen van de Nederlander

Door big data en warme data uit onze onderzoeken proberen we in contact te komen met de woondromen van de Nederlander. Heren 5 is op donderdag 28 januari ambassadeur van de gevelbeurs Gevel 2020. 

Tijdens deze beurs, in de sessie Big Data Warme Data, gaan Jeroen Atteveld (heren 5) en Jeroen Slot (Gemeente Amsterdam) in op vragen als: Wat is de woonwens van de Nederlander? Hoe zijn de huishoudenssamenstellingen de laatste jaren veranderd? Wat zijn de woontrends van morgen? En hoe wordt in stedelijke gebieden omgegaan met nieuwe woonvormen? 

Aan de hand van deze vragen geven we inzicht in de vertaalslag van big data en warme data naar ontwerp.

error: copyright - heren 5 architecten