Poelenburg: Van buurtambassadeur naar icoon voor de buurt

Abil, buurtambassadeur van de wijk Poelenburg in Zaanstad gaf aan dat er een sterk gemeenschapsgevoel is bij de bewoners. Bij een nieuwe ontwikkeling van de buurt moest deze behouden blijven en zelfs versterkt worden.

Met het ontwerp van De Oase, in opdracht van Rochdale & Gemeente Zaanstad, wordt er een publieke ruimte toegevoegd die de polder met het park verbindt en tegelijkertijd als water-/speeltuin voor de buurt fungeert. In De Oasekomt een optrappend woongebouw dat als een icoon voor stedelijke vernieuwing boven de 5-laagse portiek etage-flats uitsteekt. Hiermee wordt Poelenburg opnieuw op de kaart gezet. Centraal in het ontwerp, in samenwerking uitgevoerd met B+B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur staat het eigenaarschap van de openbare ruimte. In De Oasezijn de plinten bewoond, waardoor er interactie is tussen de bewoners en het leven op straat. Hierdoor neemt de sociale veiligheid toe en wordt het gemeenschapsgevoel gestimuleerd.

error: copyright - heren 5 architecten