Merijn de Jong


Architect / Partner

De toekomst is er elke dag!

Ontwerpen en bouwen om mensen een prettige en duurzame leefomgeving te geven waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. Dat is mijn missie!

Mensen kijken op verschillende niveaus naar de kwaliteit in hun leefomgeving. Als ontwerper moet je onder de huid van gebruikers kunnen kruipen en samen met hen durven dromen over hoe de leefomgeving op alle schaalniveaus er uit zou moeten zien. Vervolgens is het aan ons om ervoor te zorgen dat die dromen vertaald worden naar concrete projecten.’

Het momentum is er. De noodzaak om nieuwe ideeën en visies in stedenbouw , architectuur en sociaal gedreven vanuit de gebruiker, te realiseren is groot. Tijdens de wederopbouw, na de Tweede Wereldoorlog, luidde het credo: licht, lucht en ruimte. Nu zou dat credo kunnen luiden: gezond, groen en samen!

Samenwerken om meer kwaliteit in de gebouwde omgeving, leefconcepten en openbare ruimtes te brengen is zo ongeveer mijn DNA. Vergelijk het met een zwerm vogels. Dat is een soort zelfsturend mechanisme: als iedereen gelooft in het doel, kun je bergen verzetten. Dat gaat niet vanzelf, daarom heb je een goed verhaal nodig, een sterk idee. Een verhaal dat je deelt met elkaar, met het team en dat zeggingskracht krijgt in het maken, de realisatie van het project. 

Dat maken wordt aangejaagd door de kracht van vorm, vakmanschap, nieuwe groene materialen, techniek en samenwerking met andere disciplines. 

Dat maakt naar ik hoop ieder project uniek, betekenisvol en geliefd, vandaag èn morgen!

Merijn de Jong is een doelgericht allround architect die luistert en richting geeft. Een gedreven optimist die vanuit een open onderzoekende houding kansen pakt en het maximale uit het team haalt. Door multidisciplinaire samenwerkingen met kunstenaars of baksteen fabrikanten, weet Merijn extra waarde toe te voegen, hierdoor hebben zijn ontwerpen een herkenbaar en eigentijds karakter. Door zijn kennis van bouwtechniek te koppelen aan architectuur weet hij van ontwerp tot uitvoering invloed uit te oefenen op het hoge ambitieniveau van zijn ontwerpen.

Merijn studeerde aan de TU Delft in 1995 af op architectuur & bouwtechniek.

error: copyright - heren 5 architecten