Nieuwe Verstedelijking

Nieuwe Verstedelijking

Hoe maken we de stad van gisteren klaar voor de opgaven van morgen?

In Rotterdam, Leiden en Zaanstad werken we in verschillende krachtwijken voor diverse corporaties aan een antwoord op deze vraag. Door de gesloten plinten ligt onder meer verrommeling van de openbare ruimte op de loer. Mede hierdoor staat de leefbaarheid van deze wijken onder druk. Daarnaast ligt er een uitdagende opgave ten aanzien van de energietransitie en de noodzaak om meer woningen toe te voegen. Het combineren van deze uitdagingen in een integraal ontwerp dat geworteld is op de locatie én gedragen wordt door de bewoners; daar gaat ons architectenhart harder van kloppen.

  1. Heren 5 ontwerpt in opdracht van woningcorporatie Ons Doel de eerste fase in Park de Zwijger, een plan van MVRDV. Op het Rode Touwenplein hebben we 48 appartementen ingepast in het bestaande stedelijk weefsel van de Leidse volksbuurt De Kooi. Middels een intensief participatietraject met omwonenden zijn de waarden van de buurt in kaart gebracht. Deze waarden en de schoonheid van de naoorlogse woningbouw vormt het decor voor onze inpassing in De Kooi.
  2. De grote woningopgave voor met name starters en Stadsveteranen tekent zich ook af in gemeente Zaanstad. De ambitie is om daar de komende jaren 20.000 nieuwe woningen bij te bouwen. Om te voorkomen dat er woningen in de groene buitengebieden worden toegevoegd is het verdichten van de bestaande stedelijke omgeving het vertrekpunt voor de opgave in Krommenie. Samen met corporatie Parteon en de bewoners van de Grote en Kleine Beer hebben we onderzocht hoe we 40 extra woningen kunnen toevoegen met behoud van de bestaande en hooggewaardeerde groenstructuur, met succes!
  3. ‘Naar een krachtig Crooswijk’ is de winnende inzending van heren 5 en BuurtBoost! In totaal gaan we 160 circulaire en betaalbare conceptwoningen op vijf locaties realiseren in Crooswijk, waardoor we sneller, beter en met minder overlast nieuwe woningen kunnen realiseren in deze prachtwijk.
error: copyright - heren 5 architecten