Hembrug

Heren 5 start onderzoek naar wonen op Hembrugterrein.

Hembrug wonen

In opdracht van de gemeente Zaanstad is heren 5 is gestart met een onderzoek naar wonen in monumenten op het Hembrugterrein in Zaandam

Het Hembrugterrein is een uniek gebied van meer dan 42 hectare, gelegen aan de Zaan en het Noordzeekanaal. Het voormalige Defensieterrein wordt, onder de naam ‘HEMbrug’, herontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf , in samenwerking met de gemeente Zaanstad en commerciële marktpartijen, met actieve steun van de provincie Noord-Holland.
HEMbrug is het paradepaardje van het ZaanIJ – programma, waarin Zaanstad en Amsterdam samenwerken om de kansen te verzilveren, die het uitgestrekte waterfront langs Zaan en IJ biedt.
Op vele plaatsen langs Zaan en IJ wordt al gewerkt aan het herbestemmen en ontwikkelen van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. HEMbrug maakt zichtbaar hoeveel die herontwikkeling oplevert voor de stad en de regio.
Op HEMbrug is gekozen voor een stapsgewijze herontwikkeling van het gebied. Die strategie blijkt succesvol. Stuk voor stuk worden de belangrijkste monumentale gebouwen, waarin ooit wapens en munitie werden gemaakt, gerestaureerd. De opgeknapte monumenten beginnen zich nu te vullen met de creatieve bedrijvigheid waarvoor het terrein bestemd is.

In de eerste woningbouwfase van het terrein worden vooral veel pioniers verwacht. Het terrein heeft op dit moment geen voorzieningen zoals winkels, supermarkten of openbaar vervoer. De woonlocatie en de daaraan gekoppelde panden zullen geen standaard woningen voortbrengen. De doelgroep voor deze woonvorm zijn de ‘early adapters’.

De planning is dat er op korte termijn ook op het terrein gewoond mag worden zodra het omgevingsplan is vastgesteld (verwachting in 2016)

error: copyright - heren 5 architecten