groen stedelijk wonen


Heren 5 heeft het afgelopen jaar meerdere stedelijke woningbouwprojecten opgeleverd waarbij extra aandacht is besteed aan het maken van een groene woonomgeving. Een interessante ontwikkeling aangezien de druk op de stad de komende jaren alleen maar toeneemt. Ruimte is schaars. Meer en meer mensen zijn op zoek naar passende woningen in de stad. Is er nog wel ruimte voor groen stedelijk wonen in de verdichtende stad?

Wij denken van wel. Aandacht voor een hoogwaardig ingerichte groene woonomgeving draagt op meerdere manieren bij aan een positieve beleving van die leefomgeving. Een groene woonomgeving kan ontmoeten faciliteren, ruimte bieden om te spelen, een gevoel van rust en ruimte geven aan de omwonenden én een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

error: copyright - heren 5 architecten