“Wonen in Weelde” voor Oude Tempel Soesterberg

Stedenbouwkundig Kader “Wonen in Weelde” voor Oude Tempel Soesterberg gemaakt door HOSPER in samenwerking met Heren5 Architecten, GIDZ en Bureau Buhrs is vastgesteld.

Landgoed Oude Tempel, een historisch landgoed in het dorp Soesterberg aan de Oude Tempellaan, vormt de fraaie setting voor deze woonlocatie. Te midden van eeuwenoude beukenlanen, in de nabijheid van het oude landhuis, zullen in de toekomst 230 tot 300 woningen gebouwd worden. De ontwikkeling van dit woonlandschap levert een positieve bijdrage aan de levendigheid en het voorzieningenniveau in Soesterberg. Daarnaast draagt het project bij aan de omgeving doordat een substantieel deel van de opbrengsten ten goede komt aan natuurontwikkeling op de Heuvelrug.

 

error: copyright - heren 5 architecten