Warmsterdam; ruimtelijke kansen van de energietransitie

Warmsterdam

Klimaat- en energievraagstukken spelen de komende jaren een steeds prominentere rol bij de inrichting van onze steden en landschappen. Hoe gaat de aankomende energietransitie zich aftekenen in de stad? En hoe kan deze een bijdrage leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van het stedelijk gebied?

Warmsterdam is een ontwerpend onderzoek van Jeroen Atteveld van Heren 5 i.s.m. Dingeman Deijs naar de ruimtelijke kansen van de toekomstige warmtevoorziening voor de stad. Door het warmtenetwerk op strategische plaatsen zichtbaar en voelbaar te maken en programmatisch betekenis te geven wordt een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte en de stedelijke voorzieningen geleverd. Het bloot leggen van de warmte-infrastructuur zal op den duur bijdragen aan het bewuster omgaan met onze natuurlijke bronnen en inzicht bieden in het functioneren van belangrijke stedelijke voorzieningen.

Warmsterdam gaat uit van een robuust en slim warmtenetwerk waaraan grote en kleine restwarmte producenten warmte kunnen afstaan. De verschillende bouwstenen van dit netwerk, zoals de grote energiecentrales, de warmtetransportleidingen en de warmtebuffers worden onder de loep genomen om de ruimtelijke en programmatische kansen in kaart te brengen. Door het aantrekkelijk maken van warmtecentrales, warmte-infrastructuur en warmtebuffers transformeert warmte van onzichtbaar en niet interessant naar een trots onderdeel van een moderne urbane, duurzame samenleving.

Lees meer over Young Innovators>>

Neem contact met ons op over Warmsterdam>>

error: copyright - heren 5 architecten