Toverkasten en tuinveranda’s kunnen de stadsappartementen aantrekkelijker maken voor gezinnen. Steeds meer gezinnen willen in de grote steden wonen, maar die steden zijn daar niet op voorbereid. Heren 5 architecten en BNA Onderzoek zochten, samen architecten, gemeenten, ontwikkelaars en corporaties, naar manieren om de stad leefbaar te houden voor gezinnen. Het resultaat:een scala aan slimme ontwerpoplossingen die zijn gebundeld in de publicatie ‘Nestelen in stad; Appartementen voor gezinnen’. De publicatie is een rijke inspiratiebron voor iedereen die betrokken is bij het bewoonbaar houden van de stad en is onlangs gepresenteerd.

Tijdens de ontwerpstudie die aan deze publicatie vooraf ging, zijn de architectenteams – anders dan gebruikelijk – niet meteen begonnen met schetsen. Ze gingen eerst om de tafel met de stadsgezinnen zelf. In deze gesprekken kwamen de wensen en behoeften rond het wonen in de stad duidelijk naar voren. Aan de hand van zes agendapunten konden de gezinnen heel precies vertellen waar de schoen in hun huidige woning wringt. En waar ze bereid zijn tot een compromis: een iets kleinere slaapkamer in ruil voor een ruime multifunctionele hal bijvoorbeeld.

“Magicians cabinets and garden verandas” can make the city apartments more attractive to families. More and more families want to keep on living in the big cities, but those cities are not prepared for it. Heren 5 architects and BNA Research, together with architects, municipalities, developers and corporations, sought ways to keep the city alive for families. The result: a range of smart design solutions bundled in the publication ‘Nesting in City (nestelen in de stad); Apartments for families’. The publication is a rich source of inspiration for anyone involved in keeping the city habitable for families.

Hier ons EGA boek in het Nederlands ►

OFA, One Family Apartments (english) Here our OFA book in English ►

error: copyright - heren 5 architecten