Warmsterdam – zichtbaar betekenis geven aan het warmtenet van Amsterdam

 ‘zichtbaar betekenis geven aan het warmtenet van Amsterdam’

Klimaat- en energievraagstukken spelen de komende jaren een steeds prominentere rol

bij de inrichting van onze steden en landschappen. Zijn we op die veranderingen

voorbereid? Warmsterdam is een onderzoek naar de ruimtelijke en programmatische kansen van het warmtenet in Amsterdam.

In de elektriciteitscentrale van Diemen en de afvalenergiecentrale van Amsterdam komt genoeg restwarmte vrij om alle woningen en openbare gebouwen te verwarmen en van warm tapwater te voorzien. Via het huidige warmtenetwerk wordt nog maar een fractie van deze restwarmte gebruikt. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 230.000 woningen en bedrijfspanden te hebben aangesloten op het warmtenetwerk – zo’n 40% van de bebouwing van de stad.

error: copyright - heren 5 architecten