Matchmaking in Istanbul

Voor het Matchmaking Programma van de BNA reisde Egbert Duijn van Heren 5 architecten af naar Istanbul. Samen met 3plus1 / Abbink X De Haas architectures, Braaksma Roos, The Cloud Collective, KCAP, Mecanoo, Powerhouse Company en wUrck. Tijdens de workshop in Istanbul werkten Nederlandse en Turkse architecten samen aan een concrete opgave in Istanbul. Heren 5 heeft hier haar kennis en ervaring op het gebied van EGA (het gezin in de stad) en bewonersparticipatie in kaart gebracht en dit werd zeer goed ontvangen!

De workshop is het startpunt van een langdurig matchmakingtraject tussen Nederlandse bureaus en Turkse opdrachtgevers, maar ook tussen Nederlandse bureaus en Turkse partnerbureaus.

De metropool Istanbul groeit exponentieel. Niet alleen de vraag om stadsuitbreiding wordt steeds dringender, ook de herstructurering van bestaande stadsdelen is een urgente opgave. Dit biedt kansen voor Nederlandse architecten. Hun kennis op het gebied van cultureel erfgoed en duurzame stedelijke ontwikkeling kan van grote waarde zijn in Turkije.

error: copyright - heren 5 architecten