Jaruzalem

Jeruzalem blok I ‘subtiel modernisme’

Jeruzalem is een wederopbouwwijk in Tuindorp Frankendael, Watergraafsmeer Amsterdam, die als eerste naoorlogse wijk in Nederland de status rijksmonument heeft gekregen. Een deel van de wijk wordt gerenoveerd en een deel wordt vernieuwd. Heren 5 neemt de nieuwbouw van blok I voor zijn rekening. Voortbordurend op het bestaande stedelijk weefsel wordt op zorgvuldige wijze een moderne vertaling van de zo karakteristieke Jeruzalemse blokken gemaakt.

Blok I behoort tot de ‘Witte familie’ van de monumentale blokken G & H.
Op een modernistische wijze is met grafisch helder belijnde gevels, subtiele ornamentiek en abstract metselwerk aansluiting gezocht met de kenmerkende Airey-gevels van Jeruzalem.
Hierbij prevaleert een minimum aan detaillering en overheerst de rust van het geheel.

Het landschapsontwerp van Buro Mien Ruys gaat uit van robuuste hagen op de overgangen openbaar-privé. De hagen zorgen voor een groen beeld dat past bij de naoorlogse tuinstad.

3D beelden: Floris Visualisaties.

error: copyright - heren 5 architecten