Heren 5 wint architectenselectie voor 3 locaties Buiksloterham in Amsterdam Noord!

Noord is oud, dorps, traditioneel, zelfredzaam, nukkig, onverschillig en makkelijk als een oude spijkerbroek. (citaat uit De Spontane Stad van Gert Urhahn)

De opgave bestaat uit het maken van een verkavelingsstudie voor de locaties De Hoek, De Poort en het HBW-terrein als onderdeel van de planvorming voor de Buiksloterham.

De verkavelingsstudie zal in nauwe samenwerking met het U-lab tot stand komen. Het U-lab levert een theoretische basis met een analyse over de verankering van de locatie met de stad, een bereikbaarheidsanalyse en onderzoek naar dichtheden en bebouwingstypologieën.

Heren 5 wil in de studie anticiperen op de veranderende markt door niet met een vast omlijnd stedenbouwkundigplan te komen, maar een raamwerk te ontwerpen waarbinnen de Buiksloterham in de loop der tijd van bedrijventerrein naar woon- werkmilieu kan transformeren.

Het is de uitdaging om ‘het Noord-gevoel’ te vertalen naar de regels van het te ontwerpen raamwerk zodat er straks op de Buiksloterham prachtige nieuwe gebouwen zullen verrijzen waarin de Noorderling een thuis vindt, van pionier tot gezin.

error: copyright - heren 5 architecten