Hendrik

H5 wint selectie co-makership

Heren 5 heeft een architectenselectie in opdracht van Ymere voor het project Berlagelaan in Haarlem gewonnen. Het project is een pilotproject voor een nieuwe samenwerkingsvorm ‘co-makership‘: integratie tussen ontwerp en uitvoering.

Opdrachtgever, aannemer, architect, constructeur, bouwkundig uitwerkingsbureau en bouwfysisch adviseur werken nauw samen. Deze op continuïteit gerichte samenwerking moet leiden tot grote verbeteringen in het totale bouwproces, zowel in techniek als bouw en onderhoudskosten. Met BIM-tekentechnieken (er wordt gewerkt in Revit) wordt ontwerp, ruimtelijke constructie en W/E-installaties gecoördineerd.

Berlagelaan is een sloop/nieuwbouw-project in de herstructureringswijk Parkwijk in Haarlem (zie foto’s) De nieuwbouw zal ca. 100 appartementen en grondgebonden woningen omvatten met overbouwd parkeren. Het huidige groene karakter zal als kwaliteit in het nieuwe plan nadrukkelijk teruggebracht worden. Start ontwerp januari 2011, start bouw medio juli 2012.

error: copyright - heren 5 architecten