Energie Eiland op de Noordzee

Heren 5 architecten en Dingeman Deijs Architects is een samenwerkingsverband tussen twee geëngageerde architectenbureaus die op projectbasis samenwerken aan complexe ruimtelijke projecten in stad en landschap, door middel van onderzoek en ontwerp. Wij zien drie uitdagende en relevante vraagstukken voor onze generatie: klimaatadaptatie, energietransitie en stedelijke transformatie. In opdracht van Chris Westra Consulting hebben we ontwerpend onderzoek gedaan naar de kansen van het Energie Eiland.

Om de ambities van het klimaatakkoord in Parijs te kunnen waarmaken zijn we voor een groot deel afhankelijk van het energiepotentieel op de Noordzee. Om de exploitatie van grootschalige energiewinning op de Noordzee mogelijk te maken is het noodzakelijk Energie Eilanden te realiseren. Eilanden om de benodigde elektrische infrastructuur te kunnen realiseren, het onderhoud efficiënt te kunnen doen (accommodatie en werkhaven op zee) en andere activiteiten zoals aquacultuur te kunnen faciliteren.

Deze service eilanden zijn een ruimtelijke weerslag van de energietransitie waar wij ons in bevinden en vormen daarmee een nieuwe typologie in de 3e generatie energielandschappen, vanaf nu Energie Eilanden. De Nederlandse maritieme kennis en innovatiekracht zetten we in om de wereld van morgen een stuk beter, mooier en gezonder te maken.

error: copyright - heren 5 architecten