ENGAGEMENT GEEFT HET VAKGEBIED VERDIEPING

Ronald Huikeshoven, directeur vastgoedontwikkelaar AM

“Met hun studies en maatschappelijke betrokkenheid brengen ze het vakgebied echte een stap verder”

“Het is een bureau dat zich elke keer probeert te vernieuwen. Ze verkennen steeds de mogelijkheid hoe ze de volkshuisvesting verder kunnen helpen. Hun boek over gezinnen in de stad bijvoorbeeld, en nu weer hun studie naar stadsveteranen – ze brengen het vakgebied echt een stap verder en dat sluit goed aan op de innoverende wijze van werken bij AM.”

“De kennis van woningbouw heeft het bureau, dat hebben ze bewezen. Maar daar stoppen ze niet, ze gaan verder op een vernieuwende manier, dat spreekt me erg aan. En dat maakt het ook zo prettig om met hen samen te werken.”

“Het Meerpad bijvoorbeeld, we wonnen die prijsvraag toen ik nog bij het Bouwfonds werkte. Het was een project in een monumentale omgeving, achter de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord. Op de plek van een school wilde de gemeente dat er woningen in een hoge dichtheid  kwamen, maar dat moest wel gebeuren met respect voor de omwonenden en de historische omgeving. We hebben toen op een heel zorgvuldige wijze en met veel creativiteit samengewerkt. Dat was heel prettig.”

“AM is co-financier van hun onderzoek Stadsveteranen. Eigenlijk is huisvesting in de steden veelal gericht op starters, studenten en gezinnen, maar er is een andere, grote doelgroep: de senioren, die juist ook in de stad willen blijven, of terugkeren. Het is veel lastiger hen voor de stad te behouden. Daar willen wij als AM een verdiepingsslag in maken: wat spreekt de senior aan en verleidt hen tot verhuizen? Juist daarom sprak deze studie ons zo aan.”

“Ook hier weer: het is een bundeling van expertise van Heren 5, van ons als ontwikkelaar, en ook van een belegger en bouwer. We voeren open gesprekken met alle partijen, maar bovendien laten we ook de senioren aan het woord. Dus dat wij het niet allemaal voor hen bedenken, maar vraag het vooral aan de doelgroep zelf het basisprincipe van de klant centraal stellen. Daarin lopen zij en AM voorop. En Heren 5 is gewoon goed in het teamspel.”

“Bij de woningbouw maken ze vaak een verdiepingsslag, in opdracht, maar ook door een eigen studie te doen. En de afgelopen tijd, ook tijdens de crisis, zijn ze daar gewoon mee doorgegaan. Dat pad hebben ze niet verlaten. Het is hun kracht geworden en een toegevoegde waarde die voor ons als opdrachtgever erg prettig is. Ze moeten het elke keer weer bewijzen, zoals wij dat ook moeten doen.”

“Het gaat om de wijze waarop ze een opdracht aanvliegen. Ze hebben ook een goed gevoel voor de ontwikkelingen in  het maatschappelijke veld. Bij woningbouw past een dergelijke benadering. Vanuit de inhoud, maar met een maatschappelijke betrokkenheid.”

error: copyright - heren 5 architecten