“DE TOEKOMST IS AAN HET WARMTENET”

Jannis van Zanten, Projectleider Warmte bij het AEB Amsterdam

“Het warmtenet moet zichtbaar worden, en zo bereidt Heren 5 de gebruiker voor dat hij afscheid moet nemen van gas”

“Het is belangrijk na te denken over stadswarmte en de invloed van duurzaamheid op het uiterlijk van de stad. Dat heeft Heren 5 gedaan met hun onderzoek Warmsterdam. Ik was daar heel tevreden over, want het past schitterend in onze ambitie om de stad te verwarmen met restwarmte.”

“Nu wordt de stad verwarmd met gas, maar als je van dat gas afwilt moet je een systeem aanpakken, op het niveau van de stad, dat in een alternatief voorziet. Dat kan door te kiezen voor een warmtenet. De warmte is nu en in de toekomst beschikbaar.”

“Wij verbranden afval en zo produceren we stroom. Maar we hebben veel restwarmte en die sturen we in grote leidingen naar de stad, nu al in Nieuw-West en komend jaar in Noord. Het warme water stroomt van ons naar de huizen toe, en komt afgekoeld weer terug, en dan warmen wij het weer op. Zo ontstaat een gesloten systeem tussen de bron, dat zijn wij, en de gebruiker.”

“In Amsterdam wordt jaarlijks 800 miljoen kuub gas gebruikt. Maar wij en enkele electriciteitscentrales rond de stad hebben genoeg restwarmte om de hele stad te verwarmen in plaats van het in het Noordzeekanaal te lozen. In de toekomst zullen nieuwe, duurzame bronnen de productie kunnen overnemen. Maar nu is het zaak om dat warmtenet te laten groeien en zichtbaarheid helpt daarbij.”

“Ik zeg altijd gekscherend: techneuten bedenken die hele energievoorziening en werken al die pijperij vervolgens zo netjes mogelijk weg – de grond in. Dat kunnen ze heel goed. Maar het warmtenetwerk moet zo snel mogelijk groeien en daarom is het belangrijk dat het zichtbaar is. Je moet aan de mensen laten zien hoe Amsterdam bezig is met duurzaamheid.”

“Heren 5 heeft ernaar gekeken dat warmtenet zichtbaar te krijgen. Want je zou zo’n leiding ook boven de grond kunnen laten komen en dan pas een pand binnen laten gaan. Zo’n leiding wordt dan als een kunstproject in de openbare ruimte ingepast.”

“Wij sturen die warmte met grote druk de stad in en in de wijken wordt dat met regelkamertjes naar de woningen gestuurd, net als elektriteitshuisjes. Nu wordt dat netjes weggewerkt in kelders en garageboxen, maar dat kan ook via allerlei huisjes waar je wel wat moois mee kan. Heren 5 denkt  aan warmteparken, hittestrips, one-man-sauna’s, ze hebben al aangetoond dat ze bestaande en nieuwe dingen kunnen combineren. Dat creatieve proces laat ik aan de architecten over, daarom hebben we ze tenslotte ingehuurd.”

“Gas gaat eruit, warmte is een goede optie. Het is goed dat de gebruikers dat ook zien in de openbare ruimte, als ze zelf nog aan het gas zitten. Die zichtbaarheid bereidt de Amsterdammer in het hoofd alvast voor dat hij in de nabije toekomst afscheid moet nemen van gas.”

error: copyright - heren 5 architecten