Disclaimer: digitaal tekenwerk

 

 

Geachte ontvanger,


Voor de toegestuurde digitale bestanden gelden de volgende beperkingen:

Bij het importeren/exporteren van bestandsformaten kunnen kleine verschillen ontstaan. De papieren versie van bovengenoemde bestanden zijn steeds maatgevend.

Heren 5 architecten bv bna verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie zal de ontvanger de informatie controleren op bestandsgegevens en virussen.

Heren5 architecten draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen.

De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht berust bij heren 5 architecten bv bna.

 

Met vriendelijke groeten,
heren5 architecten bv bna

error: copyright - heren 5 architecten